You are here:  Home » Kompetencer

Kompetencer

Din boligadvokat –  Køb og salg af fast ejendom:
Møde eller telefonmøde.
Gennemgang af alle handelens dokumenter, forhandling af vilkår.
Ekspedition, herunder tinglysning og udfærdigelse af refusionsopgørelse.
Rådgivning om evt. behov for samejekontrakt.

Separation/skilsmisse:
Rådgivning om vilkår for separation/skilsmisse.
Rådgivning om evt. forældremyndighed, bopæl, samvær og bidrag.
Kan der ikke opnås enighed med modparten føres sagen for retten og Statsforvaltningen.

Bodeling:
Ved separation/skilsmisse skal et fællesbo deles efter den eller de formuearter parterne har aftalt evt. ved ægtepagt.
Udarbejdelse af bodelingsoverenskomst, boopgørelse, rådgivning om mulighed for offentligt skifte.

Testamenter/ægtepagter:
Gennemgang af familieforhold/formueforhold, testamente og ægtepagt skræddersyes efter dit behov.

Retssagsbehandling:
Både småsager (under kr. 50.000,00) og almindelige retssager.
Jeg sørger for grundig gennemgang af sagen, herunder afklaring af om det kan svare sig at køre sagen rent omkostningsmæssigt i forhold til det man kan opnå ved dom. En retssag kan være opslidende både tidsmæssigt og økonomisk. Indgåelse af forlig både indenretligt og udenretligt kan være et udmærket alternativ til en retssag. Denne mulighed vurderes og drøftes.
Jeg sørger for deltagelse i retsmøder, udarbejdelse af processkrifter, bevisførelse og møder ved rettens hovedforhandling.

Inkasso:
Har du et udestående hos en debitor rådgiver jeg om korrekt rykkerprocedure, varsel om inkasso, indlevering af betalingspåkrav til fogedretten, gennemførelse af fogedforretning m.v.