You are here:  Home » DATAPOLITIK FOR ADVOKAT CHARLOTTE BENGTSON

DATAPOLITIK FOR ADVOKAT CHARLOTTE BENGTSON

DATAPOLITIK FOR ADVOKAT CHARLOTTE BENGTSON, CVR. NR. 36278072

Advokat Charlotte Bengtson (ADV) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataloven (GDPR), hvilket betyder, at ADV er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger ADV behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 

 1. DATAANSVARLIG
  • Advokat Charlotte Bengtson, cvr. nr. 36278072, Østergade 7, 1. 3200 Helsinge, tlf: 48790100, mail: cb@advokatbengtson.dk.

 

 1. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
  • I forbindelse med behandlingen af din sag, din brug af min hjemmeside har ADV brug for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 

 • Navn, adresse og telefonnummer
 • nr.
 • Kontonummer
 • Kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis
 • Billeder
 • Helbredsoplysninger
 • Økonomiske oplysninger
 • Ip adresse
 • Følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

 

 • Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven, databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR).

 

 • Behandlingsgrundlaget er baseret på den legitime interesse, jfr. art. 6 (1) i persondataforordningen, som ADV har i at behandle og opbevare klientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne behandle din sag. Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at ADV i forbindelse med hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas/kørekort, jfr. art 6 (1) © i persondataforordningen.

 

 • ADV kan endvidere behandle oplysninger om cpr. når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikationen med en offentlig myndighed, jfr. databeskyttelseslovens § 11 stk. 2 om behandling af cpr. nr. Derudover kan behandlingen ske efter databeskyttelseslovens § 11 stk. 4, jfr. databeskyttelseslovens § 7 stk. 1, jfr. artikel 9 (2) (f) i persondataforordningen for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende og forsvares. Ved digital signering sker behandlingen af dit cpr. nr. på baggrund af dit samtykke, jfr. databeskyttelseslovens § 11 stk. 2, jfr. artikel 6 (1) (a) og 7 i persondataforordningen.

 

 • I det omfang det er nødvendigt i forbindelse med behandlingen af din sag, vil ADV behandle oplysninger om strafbare forhold, jfr. databeskyttelseslovens § 8 stk. 3 om behandling af strafbare forhold.

 

 • ADV kan i nødvendigt omfang behandle følsomme oplysninger, når behandlingen sker for at fastlægge eller forsvare et retskrav, jfr. art. 9 (2) (f) i persondataforordningen.
 1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
 • Dine personoplysninger behandles af ADV, til brug for behandling af din sag. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang f.eks. blive videregivet til rette, øvrige offentlige myndigheder og sagens parter i forbindelse med en eventuel retssag eller lign. Dit cpr. nr. vil blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning.

 

 • Derudover kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt ADV skal søge om forsikringsdækning på dine vegne.

 

 1. DINE RETTIGHEDER
  • Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger ADV har registeret om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig behandles. Du har ret til at kræve personoplysninger om dig korrigeret og/eller slettet. Såfremt du under sagens behandling kræver sletning eller begrænsning af oplysningen som er nødvendige for behandling af sagen vil ADV ikke længere kunne behandle sagen. Sagen afsluttes herefter.

 

 • Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, jfr. pkt. 4, skal du rette henvendelse til cb@advokatbengtson.dk eller på 48790100.

 

 

 

 

 

 1. OPBEVARING
  • Personoplysninger vil blive opbevaret forsvarligt i 10 år fra sagen er arkiveret. Dette er for at undgå interessekonflikter samt med henblik på opfyldelse af bogføringsloven.

 

 • personoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven slette dog efter 5 år.

 

 1. Klage
  • Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.