You are here:  Home » Testamenter/ægtepagter og arv

Testamenter/ægtepagter og arv

Testamente

Det er vigtigt at tage stilling til hvem som skal arve og hvordan arven skal fordeles, alt efter hvordan din familie er sat sammen. Det kan ligeledes være relevant at drøfte særejebestemmelse for arv, båndlæggelse af arv og evt. ønsker for behandling af dit dødsbo. Kontakt mig for en drøftelse af dine muligheder og dine ønsker, alt efter om du er:

Enlig med børn

Enlig uden børn

Samlivsforhold

Gift og har fælles børn

Gift og har fællesbørn og særbørn

Gift og har særbørn

Ønsker at oprette et afgiftsbesparende testamente

testamente Hillerød

Fremtidsfuldmagt

Oprettelse af fremtidsfuldmagt er for dig, som selv vil bestemme, hvem som skal varetage dine interesser, hvis du ikke længere selv er i stand til det.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du én eller flere personer til at varetage dine forhold, hvis du i fremtiden ikke længere skulle være i stand hertil. Du kan også træffe bestemmelse om en særlig opgavefordeling og om din fuldmægtig skal inddrage andre af dine pårørende i beslutninger m.v.

Fuldmagten vil blive registeret i Fremtidsfuldmagtsregisteret og det er først når Familieretshuset sætter den i kraft at den får virkning efter sit indhold.

Hvis du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt kan Familieretshuset udpege en værge i det tilfælde at du ikke længere er i stand til at varetage dine personlige eller økonomiske forhold, f.eks. på grund af sygdom. Dette kan være en længerevarende proces.

Ægtepagt – særeje

Ægteskab – delingsformue:

Når man bliver gift, har man automatisk delingsformue, medmindre man aftaler andet ved oprettelse af en ægtepagt. Hovedreglen er at alt hvad hver ægtefælle ejer på tidspunktet for ægteskabets indgåelse og alt, hvad ægtefællerne senere erhverver, indgår i delingsformuen (med enkelte undtagelser).

Pension – hver part udtager egen pension:

Som udgangspunkt udtager hver ægtefælle hver sin pension i forbindelse med skilsmisse (der er undtagelser). Da der kan være stor forskel på størrelsen, kan det være relevante at gennemgå ens pensioner med henblik på at udarbejde ægtepagt om at pensioner skal deles ved separation eller skilsmisse.

Der er følgende hovedformer for særeje:

Fuldstændigt særeje, her deler man ikke sin formue med sin ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse eller ved død. Ægtefællen arver, men kan ikke sidde i uskiftet bo.

Skilsmissesæreje, her beholder hver part sit særeje ved separation og skilsmisse. Særejet bliver delingsformue, når den ene af ægtefællerne dør, hvorefter længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

Kombinationssæreje, her aftales skilsmissesæreje, hvor længstlevende skilsmissesæreje bliver fuldstændigt særeje ved førstafdødes død, så man kan holde længstlevendes særeje uden for dødsboet.

Kontakt Advokat Charlotte Bengtson for rådgivning indenfor testamente og ægtepagter.

Gennemgang af familieforhold/formueforhold, testamente og ægtepagt skræddersyes efter dit behov.