You are here:  Home » Vilkår

Vilkår

I medfør af § 59a i Vedtægten for Det Danske Advokatsamfund kan det oplyses, at advokat Charlotte Bengtson er medlem af Det Danske Advokatsamfund, samt beskikket af det danske Justitsministerium.

Advokat Charlotte Bengtson har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Gerling.

Al bistand ydes i henhold til dansk lovgivning og i henhold til de advokatetiske regler, som er udarbejdet af Advokatrådet.

Alle klientmidler forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler og bliver indsat på klientkonto.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konto, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Advokat Charlotte Bengtson er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde at tvist om salær eller adfærd, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Se også vores Persondatapolitik & Cookies