You are here:  Home » Retshjælp

Retshjælp

Fri proces / Retshjælp:

Fri proces betyder at staten betaler alle dine omkostninger ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om du vinder eller taber sagen. Det er en betingelse for at få fri proces, at din indtægt ikke overstiger et bestemt beløb. Beløbet reguleres en gang om året. For at opnå fri proces i 2015 skal din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst i 2013 være under kr. 304.000,00. Hvis du er gift eller samlevende skal jeres fælles indtægt være under kr. 386.000,00. Har du hjemmeboende børn under 18 år forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 53.000,00 pr. barn.

Man kan få fri proces til de fleste ægteskabs- og forældremyndighedssager. For erhvervsdrivende, gives der normalt ikke fri proces i sager som har med din virksomhedsudøvelse at gøre, ligesom der ikke gives fri proces til rene inkassosager. I andre sager er det Civilstyrelsen som skal vurdere om der er rimelig grund til at føre proces.

Der er evt. retshjælpsforsikring gennem villa- og fritidshusforsikring, motorkøretøjsforsikring og lystfartøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning og familieforsikring med indbodækning. Hvis du er erhvervsdrivende er der muligvis retshjælpsforsikring i din erhvervs-løsøre-forsikring.

Forsikringsretshjælpen dækker kun tvister som behandles ved en retssag eller en voldsgiftssag. Forsikringsretshjælpen dækker ikke almindelig advokatbistand f. eks. udarbejdelse af ægtepagt, skøde eller berigtigelse af ejendomshandel.

Det typiske maksimumsdækning er kr. 100.000,00 med en selvrisiko på typisk 10 % af de samlede udgifter, dog minimum kr. 2.500,00.

Min rådgivning omfatter afklaring af om din sag evt. vil være omfattet af betingelserne for at opnå fri proces/retshjælp, ligesom jeg sørger for evt. at ansøge herom.